U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

European Solidarity Corps - Volunteering Teams in High Priority Areas (VTHPA)

Deadline

Code

SC-SOLID-2023-VTHPA

Inleiding

Vrijwilligersteams op gebieden met een hoge prioriteit zijn grootschalige projecten met een grote impact ter ondersteuning van vrijwilligersactiviteiten door jongeren uit ten minste twee verschillende landen die samenkomen om solidariteit tot uitdrukking te brengen door kortetermijnacties uit te voeren die betrekking hebben op gemeenschappelijke Europese uitdagingen op beleidsterreinen die elk jaar op EU-niveau worden vastgesteld.

Prioriteiten 2023 

Financieringsaanvragen in het kader van deze actie moeten betrekking hebben op een van de beleidsprioriteiten "hulp aan personen die gewapende conflicten ontvluchten en andere slachtoffers van natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen" en "preventie, bevordering en ondersteuning op het gebied van gezondheid", in overeenstemming met HealthyLifeStyle4All.
 

Doelstellingen

- duidelijk omschreven onvervulde maatschappelijke uitdagingen aan te pakken op het gebied van "hulp aan personen die gewapende conflicten ontvluchten en andere slachtoffers van natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen" en/of "preventie, bevordering en ondersteuning op het gebied van gezondheid de solidariteit tussen de deelnemende landen te bevorderen; de jongeren in staat te stellen vaardigheden en bekwaamheden te verwerven die nuttig zijn voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling;

- tastbare voordelen opleveren voor de gemeenschappen waarin de activiteiten worden uitgevoerd;

- zorgen voor een rechtstreeks contact tussen de deelnemer en de begunstigden van de solidariteitsactiviteiten, zodat de jongeren vaardigheden kunnen verwerven die nuttig zijn voor hun educatieve en sociale ontwikkeling;

- kansarme jongeren bereiken, waaronder vluchtelingen, asielzoekers en migranten;

- diversiteit, interculturele en interreligieuze dialoog - en de EU-waarden menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren - te bevorderen, alsmede projecten ter vergroting van de mediageletterdheid, het kritisch denken en de zin voor initiatief bij jongeren;

- de capaciteiten en de internationale reikwijdte van de deelnemende organisaties versterken;

- het bewustzijn en het begrip van jonge vrijwilligers voor andere culturen en landen vergroten, hen de mogelijkheid bieden netwerken van internationale contacten op te bouwen, actief aan de samenleving deel te nemen en een gevoel van Europees burgerschap en Europese identiteit te ontwikkelen.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

 • Vlaams contactpunt:

JINT vzw
Grétrystraat 26, 1000 Brussel
02 209 07 20 
projecten@jint.be 
www.jint.be
www.europeansolidaritycorps.be

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

European Solidarity Corps

Inleiding

Het Europees Solidariteitskorps, voorheen bekend als Europees Vrijwilligerswerk (EVS), is hét initiatief voor jongeren die maatschappelijk betrokken willen zijn. Anders dan bij haar voorganger, voorziet het Europees Solidariteitskorps voor de periode 2021-2027 ook in vrijwilligerswerk op het gebied van humanitaire hulp.

Doelstellingen

Het European Solidarity Corps brengt jongeren bij elkaar om te bouwen aan een inclusieve samenleving en een antwoord te bieden aan maatschappelijke uitdagingen. Door kansen te creëren en te investeren in de jeugd draagt het European Solidarity Corps bij aan een meer solidaire wereld.

Het subsidieprogramma wil solidariteit promoten door beroep te doen op het engagement van jongeren en organisaties. Met toegankelijke en kwalitatieve activiteiten draagt iedereen zo bij aan verbinding, solidariteit, democratie en Europees burgerschap.

Goed om weten 

 • Projecttype

Internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Geen Europese samenwerking/partnerschap vereist

 • Aanvraagprocedure

Internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/888 inzake de vaststelling van het programma ”Europees Solidariteitskorps”

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)
 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Erasmus+ Jeugd

Budget

Budget 2021-2027: 1 miljard euro.

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Energie en klimaat
Migratie
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Sport
Werk en Sociale Zaken
Zorg en welzijn

Info & contact

 • Website Europees fonds

Europees Solidariteitskorps

 • Vlaams contactpunt:

JINT vzw
Grétrystraat 26, 1000 Brussel
02 209 07 20 
projecten@jint.be 
www.jint.be
www.europeansolidaritycorps.be

 • Contact Europese Commissie:

DG Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Read more
Follow us