U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Kader voor inkomstenbelasting - BEFIT

15 November 2022 - door Liese Dewilde

In de State of the Union-speech van von der Leyen en in het werkprogramma voor 2023 kondigde de Europese Commissie aan dat ze werk zou maken van een kader voor inkomstenbelasting, BEFIT.

Het gaat om een voorstel voor één geheel van fiscale regels voor zakendoen in Europa. Dit initiatief beoogt de invoering van een gemeenschappelijke reeks regels voor grensoverschrijdende groepen in de EU voor de berekening van hun heffingsgrondslag, samen met overeenstemming over een methode voor de toerekening van winsten tussen EU-landen op basis van een formule. Daarnaast moet het de nalevingskosten helpen verlagen en een coherente aanpak van de vennootschapsbelasting in de EU tot stand helpen brengen.

De Commissie stelt dat het voorstel de administratieve lasten zal verminderen, fiscale belemmeringen zal wegnemen en een ondernemingsvriendelijker klimaat zal scheppen in de eengemaakte markt.

De Commissie plant om in het derde kwartaal van 2023 een wetgevend initiatief voor te stellen.

Wil je graag deelnemen aan de openbare raadpleging die momenteel loopt in het kader van dit toekomstige initiatief? Dat kan hier. De feedbackperiode loopt nog tot 26 januari 2023.

Jouw stem in Europa: Kader voor inkomstenbelasting - BEFIT

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us