U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Initial Network of European Digital Innovation Hubs

Deadline

Code

DIGITAL-2022-EDIH-03-INITIAL

Inleiding

Het doel van deze oproep is de oprichting van een netwerk van "European Digital Innovation Hubs" (EDIH) dat alle regio's van Europa moet bestrijken. Een Europese digitale innovatiehub (EDIH) is een enkele entiteit of een gecoördineerde groep van entiteiten met complementaire expertise en een non-profitdoelstelling om op grote schaal de digitale transformatie van de digitale transformatie van (1) ondernemingen, met name kmo's en kleine mid-caps, en/of (2) overheidsorganisaties die niet-economische activiteiten verrichten.
EDIH's bieden diensten aan zoals testen alvorens te investeren, opleiding en vaardigheden ontwikkeling, ondersteuning bij het vinden van investeringen, netwerken en toegang tot innovatie-ecosystemen.
De selectie van de EDIH's zal in twee fasen verlopen: eerst zal de lidstaten worden verzocht een blijk van belangstelling in te dienen en ten tweede zal de Europese Commissie twee beperkte oproepen tot het indienen van voorstellen lwaaraan alleen aangewezen potentiële EDIH's mogen deelnemen. Alle entiteiten die na de twee beperkte oproepen worden geselecteerd, zullen het initiële netwerk van Europese digitale innovatiecentra vormen. Een keurmerk van excellentie zal worden toegekend aan de potentiële EDIH's die de drempel in een oproep, maar die niet kunnen worden gefinancierd omdat er onvoldoende budget beschikbaar is in het programma Digitaal Europa.
Programma Digitaal Europa. Indien lidstaten of regio's besluiten deze entiteiten te financieren, zullen zij, zodra zij operationeel zijn, ook het label "Europese digitale innovatiehub" kunnen gebruiken en volwaardige leden van het netwerk zijn. Dit netwerk zal worden ondersteund door de versneller voor digitale transformatie, die diensten zal verlenen voor gemeenschapsvorming, opleiding, netwerkvorming, effectbeoordeling
communicatie. Het beheer van het netwerk is gepland via de groep van de lidstaten inzake Kunstmatige intelligentie en digitalisering van het bedrijfsleven.

Doelstellingen

Het initiële netwerk van Europese digitale innovatiehubs (EDIH) opzetten uit alle aangewezen kandidaat-entiteiten die uit de blijken van belangstelling zijn voortgekomen. Deze entiteiten upgraden om de volledige reeks diensten van een EDIH, met inbegrip van de nodige infrastructuur, in een specifiek geografisch gebied aan te bieden en te voorzien in de behoeften van plaatselijke kmo's kleine middenstandsbedrijven en/of overheidsorganisaties met betrekking tot hun digitale transformatie. Deze EDIH's met elkaar en met andere in het programma Digitaal Europa geselecteerde projecten verbinden om capaciteiten op het gebied van hogesnelheidscomputers, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en geavanceerde digitale vaardigheden te ontwikkelen en het gebruik van deze technologieën te versnellen.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 30 000 000

Begunstigden

De oproep staat alleen open voor entiteiten of consortia waarvan de coördinatoren zijn aangewezen door de lidstaten via een open en competitief proces in overeenstemming met nationale procedures en administratieve en institutionele structuren.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Vlaams contactpunt 
Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Digital Europe

Inleiding

Het programma Digitaal Europa heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen. Dit door middel van de grootschalige uitrol, het verder verspreiden en grootschalig gebruik van digitale technologieën. Hierbij hoort ook het bevorderen van de toegang tot digitale technologieën en de digitale transformatie van deze technologieën.

Digitaal Europa wil bereiken dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in producten die op de markt komen. Speciale aandacht is er voor het midden- en kleinbedrijf. Ook zal het programma Europese Digitale Innovatiehubs opzetten, die bedrijven kunnen helpen om beter om te gaan met digitale uitdagingen.

Doelstellingen

Het Digital Europe programma is gericht op het opbouwen van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de vereenvoudiging van de brede toepassing van digitale technologieën.

Het doel van het programma is om het concurrentievermogen van Europa in de wereldwijde digitale economie te verbeteren en technologische soevereiniteit te verhogen. Het doet dit door nieuwe digitale technologieën in te zetten en capaciteit op te bouwen, om de digitale transformatie te ondersteunen die hoogwaardige openbare diensten garandeert ten voordele van de maatschappij en bedrijven.

Acties

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

 • Supercomputers

De activiteiten in deze pijler moeten zorgen voor een concurrentiële positie van Europa op vlak van rekenkracht en de nodige know-how om dit te laten opnemen door economie en industrie. Deelname aan deze pijler kan voor een sterk toegenomen rekenkracht zorgen die onmogelijk op Vlaams niveau kan bereikt worden. Daarnaast zorgt deelname in deze projecten voor een uitwisseling aan expertise.

 • Artificiële Intelligentie, data en cloud

Deze pijler zal infrastructuur, begeleiding en uitrol opzetten inzake data en artificiële intelligentie. Het bestaat zo uit het opzetten van de Cloud Federation, Data Ruimten, (Data) Incubatoren, een AI on Demand Platform en Testing & Experimentation Facilities.

 • Cybersecurity 

Binnen deze pijler wordt een Quantum beveiligd communicatie systeem uitgerold, ondersteuning geboden voor de uitvoering van de NIS wetgeving en testing en certificatiecapaciteiten opgezet. Daarbij zijn er ook werkpakketten gericht op de opname van innovatieve toepassingen door marktspelers en de gezondheidssector.

 • Geavanceerde digitale vaardigheden 

Pijler 4 richt zich niet op een bepaalde technologie maar zal zich focussen op de opzet van opleidingen in volgende technologieën: data, AI, Blockchain, cybersecurity, HPC, quantum. Deze kunnen naarmate het programma vordert nog aangepast worden. Ongeveer 80% van het budget van deze pijler zal gaan naar de ontwikkeling van grensoverschrijdende masterprogramma’s. Daarnaast zijn er ook acties gericht op arbeidsbemiddeling, kortdurende opleidingen en het digitaliseren van het onderwijs.

 • Breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de samenleving, onder meer via digitale innovatiehubs.

Pijler 5 richt zich volledig om verticale projecten die gebruik maken van een combinatie van de 3 sleuteltechnologieën van het Digital Europe programma (supercomputing, cybersecurity en artificiële intelligentie). Centraal hierin is het netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH) dat bedrijven (in het bijzonder kmo’s) en publieke administraties zullen begeleiden in hun digitale transformatie.

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

In sommige gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 100%

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

Digitaal Europa is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/694 inzake de oprichting van Digitaal Europa

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe 
 • Connecting Europe Facility 
 • Digital Education Action Plan

Bekijk hier een korte video over Digital Europe

Budget

Budget 2021-2027: 7,5 miljard euro 

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

 • Website fonds

Digitaal Europa

 • Vlaams contactpunt 

Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Vragen over acties rond supercomputing 
Geert Van Grootel
E. geert.vangrootel@vlaanderen.be 

Read more
Follow us