U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ENVI steunt verbetering 2030-doelstelling energie-efficiëntie met ten minste 45%

02 May 2022 - door Ina De Vlieger

De EP-leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement hebben op 28 april gestemd voor een EU-brede doelstelling voor energie-efficiëntieverbetering van ten minste 45% tegen 2030 t.o.v. het verwachte verbruik in 2030 in een basisscenario van 2007.

  • EU-brede  energie-efficiëntieverbeteringdoelstellingen van ten minste 45% tegen 2030 t.ov. basisscenario 2007.
  • Verplicht stellen van nationale energie-efficiëntiedoelstellingen voor 2030

De ENVI-commissie keurde het ontwerpadvies van Eleonora Evi (Groenen/EVA, Italië) over de herziening van de energie-efficiëntierichtlijn goed met 47 stemmen voor, 30 tegen en 9 onthoudingen.

ENVI steunt verbetering 2030-doelstelling energie-efficiëntie met ten minste 45%

De Europese Commissie (EC) voorziet in haar herzieningsvoorstel dat de lidstaten gezamenlijk moeten zorgen voor een vermindering van het energieverbruik met ten minste 9% tegen 2030 ten opzichte van een nieuw  referentiescenario 2020.

Volgens de EC betekent dit dat gestreefd moet worden naar een verbetering van de energie-efficiëntie met 39% voor het verbruik van primaire energie en met 36% voor het verbruik van eindenergie (ten opzichte van 2007). De ENVI-commissie van het EP blijft in bij een EU-brede doelstelling voor energie-efficiëntieverbetering van ten minste 45% tegen 2030 t.o.v. een basisscenario van 2007. Ze doet dat omdat er geen correlatie voorhanden is tussen beide scenario’s. ITRE-commissie stemt op 13 juli over dit dossier

In zijn ontwerpverslag stelt de rapporteur van het Parlement voor dit dossier, Niels Fuglsang (ITRE-commissie), voor dit streefcijfer te verhogen tot ten minste 43% voor het eindverbruik van energie en 45,5% voor het verbruik van primaire energie t.o.v. een referentiescenario  van 2.

De ENVI-commissie heeft ook gestemd voor het verplicht stellen van de nationale energie-efficiëntiedoelstellingen  voor 2030. De Europese Commissie had voorgesteld dat deze nationale bijdragen die in de richtlijn worden vastgesteld, indicatief zouden zijn.

Het ontwerpadvies werd gesteund door alle fracties van de S&D, Vernieuwd Europa, De Groenen/Vrije Europese Alliantie en Links. Leden van de EVP (met uitzondering van Stanislav Polčák), Identiteit en Democratie (ID) en de Conservatieven (ECR) waren tegen of onthielden zich van stemming.

Volgende stappen

  • Besprekingen onder deskundigen van de Raad (Groep energie) lopen ter voorbereiding van het interne standpunt van de Raad (algemene oriëntatie).
  • De Europese Commissie beoordeelt de gevolgen van een verhoging van haar oorspronkelijk voorgestelde streefcijfer, in antwoord op een verzoek van de rapporteur van het Parlement, Niels Fuglsang. Het is nog onduidelijk wanneer het bijstelde EC-streefcijfer bekend wordt.
  • 13 juli: ITRE stemt rapport en amendementen

Meer lezen

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us