U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Samenwerking tussen EIT en COST

20 April 2022 - door Ute De Meyer

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) en de Europese samenwerking op het gebied van Wetenschap en Technologie (COST) ondertekenden samen een ‘Memorandum van Overeenstemming’ om onderzoeksinstellingen, bedrijven en burgers in staat te stellen hun innovaties verder te ontwikkelen en nieuwe marktkansen te verkennen.

Met deze nieuwe overeenkomst willen COST en EIT, op basis van gemeenschappelijke belangen, hun samenwerking bevorderen en versterken. Dit zal bijdragen tot een sterker effect, een duurzame economische groei, betere banen en bestaansmiddelen, en een beter rendement van overheidsinvesteringen.

Een voorbeeld van een gemeenschappelijk belang is het EIT Jumpstarter-programma. Dit pre-acceleratorprogramma van de EIT-Innovatiegemeenschap steunt vroege innovatoren uit Centraal- en Zuidoost-Europese landen.

Lees hier het persbericht van EIT en COST.

Samenwerking tussen EIT en COST

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us