U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raadsaanbeveling om vrijwilligerswerk door jongeren te verbeteren

14 January 2022 - door Ute De Meyer

In het kader van het Europees Jaar van de Jeugd 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een aanbeveling ter vergemakkelijking van internationale vrijwilligersactiviteiten voor jongeren. Via het Europees Solidariteitskorps en andere nationale programma’s kunnen jongeren immers deelnemen aan grensoverschrijdende mobiliteit.

  • Commissie stelt een vernieuwde versie voor van de 'Raadsaanbeveling over de mobiliteit van jonge vrijwilligers in de EU’.
  • Het voorstel bouwt voort op de Raadsaanbeveling van 2008.
  • Meer aandacht voor jongeren met minder kansen, gezondheid, veiligheid, klimaatgerelateerde activiteiten...
Raadsaanbeveling om vrijwilligerswerk door jongeren te verbeteren

Het voorstel tot aanbeveling is in feite een vernieuwing van de 'Aanbeveling van de Raad over de mobiliteit van jonge vrijwilligers in de EU’ van 2008, waarvan de Raad een update vroeg. Hoewel de meeste vraagstukken nog relevant zijn, bevat de geüpdatete versie verschillende kwesties van de huidige samenleving, zoals:

  • een wettelijk kader ontwikkelen om de gezondheid en veiligheid van jonge vrijwilligers te waarborgen;
  • jongeren die minder kansen hebben, meer betrekken bij een vrijwilligerservaring;
  • vrijwilligersactiviteiten meer onder de aandacht te brengen, alsook de erkenning dat vrijwilligerservaring vaardigheden en vaardigheden en competenties ontwikkelt waaraan de arbeidsmarkt behoefte aan heeft;
  • de complementariteit tussen vrijwilligerswerkregelingen in de lidstaten en het Europees Solidariteitskorps vergemakkelijken;

Met deze Raadsaanbeveling draagt men onder meer bij tot de doelstellingen van het Europese jaar van de Jeugd, de Europese Onderwijsruimte… 

Lees hier de volledige tekst van het voorstel tot aanbeveling.  

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us