U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: herziening CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen

02 January 2022 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over de komende herziening van de EU-verordening (2019/1242) tot vaststelling van gemiddelde CO2-emissienormen voor nieuwe zware vrachtvoertuigen (>16 ton).

  • Belangrijkste doelstelling is de CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen op kosteneffectieve wijze te verminderen
  • Geef je mening over de roadmap (3 blz., zie bijlage)
  • Deadline deelname is 14 maart
Jouw stem in Europa: herziening CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen

Dit initiatief, dat gepland is voor het vierde kwartaal van 2022, werd door de Commissie aangekondigd als onderdeel van haar strategie voor duurzame en slimme mobiliteit.

Daartoe zal de Commissie onder meer volgende mogelijkheden onderzoeken:

  • Striktheid van de streefcijfers voor CO2-emissies (streefcijfers en tijdschema)
  • Uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening tot andere zware bedrijfsvoertuigen 
  • Oormerken van de inkomsten uit boetes voor een specifiek fonds of programma om een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit te waarborgen

Daarnaast zal de Commissie zich buigen over de aard van en de behoefte aan een mechanisme om stimulansen te bieden voor voertuigen met een nul- en lage uitstoot en een ander mechanisme om rekening te houden met de bijdrage die hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen kunnen leveren.

Doelgroep 

Nationale, regionale en lokale overheden en instanties, relevante industriële sectoren (voertuigfabrikanten, leveranciers van onderdelen, wagenparkbeheerders enz.) en aanverwante verenigingen, sociale partners, consumenten- en beroepsorganisaties, ngo’s, onderzoeks- en academische instellingen en aanbestedende overheidsinstanties

Neem deel aan de raadpleging over herziening CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (deadline 14 maart)

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us