U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Boer tot Bord: Parlement wil bindende reductiedoelstellingen voor pesticides

21 October 2021 - door Simon De Coster

Het Europees Parlement keurde deze week een resolutie goed als reactie op de Boer tot Bord strategie van de Europese Commissie.

  • Verschillende aanbevelingen voor de Commissie
  • Parlement wil reductiedoelstellingen voor pesticides verplichten
  • Lees de volledige resolutie hier na
Boer tot Bord: Parlement wil bindende reductiedoelstellingen voor pesticides

Met de Boer tot Bord strategie wil de Commissie het Europees voedselsysteem eerlijk, duurzaam en milieuvriendelijk maken. Op eigen initiatief werkte het Europees Parlement het voorbije jaar aan een motie voor resolutie als reactie op die strategie.

Ook het parlement roept in deze resolutie op tot een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. Daarnaast doet men enkele concrete aanbevelingen aan de Commissie. De aanbevelingen gaan over

  • Gezonder voedsel: het parlement wil verplichte voedsellabels en beperking van overconsumptie van vlees en bewerkte voeding
  • Pesticiden en bescherming van bestuivers: het goedkeuringsproces voor pesticides moet verbeterd worden, en reductiedoelstellingen moeten verplicht worden
  • Broeikasgassen: het parlement wil ambitieuze doelstellingen in het Fit for 55 pakket en wil ook koolstofputten verbeteren
  • Dierenwelzijn: de huidige regelgeving moet geĆ«valueerd worden en kooien in veehouderij moeten op termijn verboden worden
  • Biologische landbouw: het parlement wil zowel vraag als aanbod van biologische landbouw stimuleren Dat systeem moet volgens het parlement bindende doelstellingen hebben, ook rond het verminderen van pesticidegebruik.

Op 19 oktober 2021 werd de resolutie met een grote meerderheid goedgekeurd. De Europarlementsleden namen 1 amendement aan dat een overweging toevoegt aan de preambule. De overweging roept op om bij toekomstige initiatieven in het kader van de Boer tot Bord strategie voldoende rekening te houden met wetenschappelijke impactstudies. Zo wil men voldoende de impact van de strategie op landbouw voldoende in de gaten houden.

Meer informatie

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us