U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Geen kerstmirakel voor levering van digitale inhoud

18 December 2018 - door Veronique Vennekens

Op 12 december vonden de laatste onderhandelingen plaats tussen de Raad en het Europees Parlement over het aanbieden van digitale inhoud. Normaal zouden de instellingen dan tot een akkoord komen maar een discussie over updates en het recht op compensatie staken daar een stokje voor.

Het voorstel wil de handel in digitale inhoud, zoals online muziek en films of applicaties en diensten zoals Facebook en Youtube faciliteren.

Geen kerstmirakel voor levering van digitale inhoud

Discussie rond updates en het recht op compensatie

De Europese instellingen kwamen niet tot een akkoord over de updates omdat hierover onenigheid is in de Raad. Sommige lidstaten, zoals Italië, maken zich zorgen over het gebrek aan consistentie tussen de richtlijn over digitale inhoud en de richtlijn over de verkoop van goederen. Die laatste handelt over goederen die digitale elementen bevatten.

In de compromistekst over het leveren van digitale inhoud staat dat de verkoper updates moet voorzien aan de consument voor een redelijke periode. Terwijl het standpunt van de Commissie in het voorstel voor de verkoop van goederen is dat digitale elementen maar tot een maximum van 2 jaar geüpdate moeten worden.

Daarnaast is er ook nog discussie over het recht op compensatie voor langetermijncontracten. Hier bestond al een akkoord over maar werd nu toch terug op tafel gelegd op vraag van enkele lidstaten, waaronder Frankrijk en Italië. In juni werd afgesproken dat dit recht in lijn ligt met wat de Elektronische Communicatie Code bepaalt, namelijk een recht op proportionele compensatie voor verkopers waarbij de consument een materieel voordeel uit heeft gehaald. In de versie van de tekst uit november staat dat dit recht ook betrekking heeft op tariefvoordelen in de brede betekenis van het woord.

Tot slot moeten de instellingen het nog eens worden over wanneer de tekst geïmplementeerd moet worden.

Er is geen nieuwe trialoog ronde afgesproken onder het Oostenrijks voorzitterschap. Het Roemeens voorzitterschap, dat start op 1 januari 2019, zal dus de onderhandelingen moeten afronden.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us